Celostní přístup k řešení lehkých mozkových dysfunkcí aneb co víme a nevíme o ADHD

Cílem tohoto semináře, který je určen především pro učitele mateřských a základních škol a speciální pedagogy, je seznámení s posledními poznatky o příčinách vzniku lehkých mozkových dysfunkcí se zaměřením na syndrom ADHD. Věnovat se budeme následujícím tématům:

 • Vymezení termínu Lehká mozková dysfunkce, ADHD, ADD, ADH
 • Nástin příčin ADHD z hlediska morfologického, neuroanatomického, neurofyziologického a psychosociálního
 • Primární a sekundární prevence vzniku LMD, význam prekoncepční péče
 • Predikce vzniku LMD dle odchylek v pohybovém vývoji v prvním roce života dítětě
 • Možnosti reedukace LMD z hlediska příčin vzniku (Kleplová, Míka, Sindelárová, Biebl, Bubeníčková)


 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová
 • Cena: 750 Kč
 • Aktuální termíny:
  • 14. 11. 2018 (9:00 - 13:30 hod.) PLNĚ OBSAZENO

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz