Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Jaký byl English Camp - letní "příměstský" tábor s angličtinou?

English camp pro děti, který letos prvně připravilo Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., byl nečekaně kreativní a měl kladné ohlasy. Pětidenní tábor se konal v termínu od 9. do 13. srpna v Rovensku pod Troskami a zúčastnilo se ho celkem 16 dětí ve věku od 8 do 15 let.

Cílem tohoto letního tábora bylo posílit komunikační dovednosti dětí v anglickém jazyce a vyplnit jejich prázdninový volný čas smysluplným způsobem prostřednictvím různých aktivit.

Každodenní dopolední výuka anglického jazyka probíhala ve čtyřčlenných skupinkách na různá témata (clothes&shopping, travelling, food aj.). Studijní skupinky vedli rodilí mluvčí Lisa a Nick z Velké Británie ve spolupráci s českými lektorkami Lenkou a Terezou. Úroveň byla přizpůsobena dětem. Během celého týdne se lektoři střídali tak, aby se vždy minimálně jednou dostal každý do úzkého kontaktu s rodilým mluvčím, avšak i mimo výuku se během dne mluvilo převážně pouze v angličtině.

Odpolední program byl volnějšího rázu - Soutěžilo se formou skupinových her v angličtině; hrálo se frisbee, badminton a nejoblíbenější přehazovaná. Počasí nám přálo, a tak všichni uvítali i koupání v bazénu. Děti také měly možnost vyzkoušet si základy kung-fu, tvorbu indiánských koleček tzv. "dreamcatchers", nabarvit si táborové hrníčky a trička, připravit divadelní hru, zatancovat si tanec "Waka-Waka" a navlékat korálky různých barev pro sebe i své blízké. Aktivit bylo opravdu mnoho a dny utíkaly jako voda. Děti odjížděly z English campu spokojené, s novými dojmy a kamarády.

Závěrem snad jen velké díky lektorům a všem prima dětem. Ti všichni přispěli k tomu, aby tento camp byl nezapomenutelným, jedinečným, pestrým letním týdnem, na který budeme rádi vzpomínat.

See you next year!