Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

English Camp 2011

Příměstský tábor, který se vymykal těm ostatním svým obsahem, se konal v Rovensku pod Troskami a pořádalo ho Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. Tereza Prevužňáková, organizátorka příměstského tábora s názvem Around the World, vysvětluje: "Cílem tábora bylo posílit komunikační dovednosti dětí v anglickém jazyce naprosto přirozenou a především poutavou formou. Dopoledne probíhala výuka angličtiny v malých skupinkách, odpoledne vyplnily různé hry. Děti byly v přímém kontaktu s rodilými mluvčími z Velké Británie a Kanady, čímž postupně získávaly sebevědomí v užívání cizího jazyka." Anglického tábora se zúčastnilo 22 dětí. "Kapacitu jsme oproti loňskému roku navýšili, přesto jsme museli několik zájemců odmítnout," dodala Tereza Prevužňáková.


Plné znění článku bylo zveřejněno na portálu turnovskovakci.cz a ve zpravodajských novinách Turnovsko v akci 18/2011.