Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Grafomotorika pro předškolní děti

Seznámení s příčinami a projevem grafomotorických obtíží, rozvíjení grafomotoriky u dítěte v předškolním věku.

  • nejčastější příčiny vzniku grafomotorických obtíží jako následek dědičného vlivu, prenatálního a
    postnatálního vývoje dítěte, odchylky v pohybovém vývoji dítěte v prvním roce života dítěte a jejich následky,

  • reflexní motorika a možné následky jejího nedozrání dle lékařského výzkumu Benderové, Kleplové a S.Goddard Blythe,
  • vliv na vývoj vizuomotoriky, prostorové orientace, seriální funkce levé hemisféry,
  • test dynamické praxe
  • metodika rozvíjení grafomotoriky u předškoláků, frontální i individuální práce.

  • Rozsah: 5 vyučovacích hodin
  • Typ: neakreditovaný program
  • Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY