Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Jarní dílna

První část semináře je zaměřena na výklad různých tradic, pranostik a zvykosloví v období jara. Účastnice se zde naučí hry, pohádky a říkadla, která souvisejí s tímto ročním obdobím. Témata: Velikonoce, Masopust, vynášení smrti, filipojakubská noc, máj, sv. Florián, sv. Jan Nepomucký.

V druhé části semináře si účastníci vyzkouší vyrobit zvykoslovné předměty o kterých se během výkladu dozvěděly. Například: pletení pomlázky a drobných zvykoslovných předmětů z proutí, drátování kraslic a velikonočních předmětů z drátu apod.


  • Rozsah: 8 vyučovacích hodin
  • Typ: neakreditovaný program
  • Lektor: Mgr. Jana Válková Střílková a Mgr. Tereza Nemeth

AKTUÁLNÍ TERMÍNY