Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Kvalitní ošetřovatelská péče o seniory s využitím prvků konceptu bazální stimulace

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Bc. Martina Janatková, DiS.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Co vše ovlivňuje kvalitu péče o seniora
  2. Základní informace ke konceptu Bazální stimulace
  3. Autobiografie a její význam v péči ? informace o životě uživatele
  4. Využití konceptu BS v péči o seniory v paliativní péči

Poznámka: Nejedná se o certifikovaný kurz BS, ale o vlastní zkušenosti lektorky s konceptem v ošetřovatelské péči. Seminář není náhradou kurzu bazální stimulace. Pro praktické začleňování konceptu bazální stimulace do ošetřovatelské péče je třeba absolvovat kurzy bazální stimulace u certifikovaného lektora.

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU