Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Letní dílna

První část semináře je zaměřena na výklad různých tradic, pranostik a zvykosloví v období léta. Účastnice se zde naučí hry, pohádky a říkadla, která souvisejí s tímto ročním obdobím. Témata: Svatodušní svátky - Letnice, koláčkové svátky, střílení ku ptáku, zpěv vodního ptáka, jízda králů, královničky, čištění studánek, Boží tělo a poutě, sv. Medard, vyhlazení obce Lidice, letní slunovrat, svatojánská noc, Jan Křtitel, Salome, sv. Petr a Pavel, senoseče, psí léto, Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus, Máří Magdaléna.

V druhé části semináře ji každý účastník vyzkouší výrobu zvykoslovných předmětů, které se váží k jednotlivým událostem a svátkům z první části. Například: výroba bylinkových mýdel, postýlka pro sv. Jana, výroba svatojánského věnečku a dožínkového věnce.


  • Rozsah: 8 vyučovacích hodin
  • Typ: neakreditovaný program
  • Lektor: Mgr. Jana Válková Střílková, Mgr. Tereza Nemeth

AKTUÁLNÍ TERMÍNY