Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Podzimní dílna

První část semináře je zaměřena na výklad různých tradic, pranostik a zvykosloví v období podzima. Účastnice se zde naučí hry, pohádky a říkadla, která souvisejí s tímto ročním obdobím. Témata: sklizeň úrody, narození Panny Marie, konec pastvy na horských salaších, podzimní rovnodennost, legenda o sv. Václavovi, archanděl Michael, babí léto, odlétají stěhovaví ptáci, sv. František, zazimování a uskladnění potravin, sv. Tereza, sv. Hedvika, sv. Havel, den stromů, lov a myslivci, přástky a dračky.

V druhé části semináře si účastníci vyzkouší vyrobit zvykoslovné předměty, o kterých se během výkladu dozvěděly. Například dušičkové papírové květy, podmalbu na skle – svaté obrázky, svíčky pro Martínky apod.


  • Rozsah: 8 vyučovacích hodin
  • Typ: neakreditovaný program
  • Lektor: Mgr. Jana Válková Střílková a Mgr. Tereza Nemeth

AKTUÁLNÍ TERMÍNY