Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Proč dítě zlobí

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy předškolního vzdělávání s příčinami problémů v chování školkových dětí.

 • Co znamená slovo "zlobit"?
 • Dítě jako individualita
 • Různé příčiny problémů v chování dítěte:
  • vliv rodinné výchovy
  • citové strádání dítěte a zásady citového uspokojení
  • vliv školního a mimoškolního prostředí
  • vliv životosprávy na chování dítěte
  • příčiny a projevy lehké mozkové dysfunkce, ADHD – orientační test
  • adaptační obtíže a jejich projevy
 • Jak předcházet výchovným problémům:
  • informovanost rodičů a pedagogů
  • ochota respektovat nové vědecké poznatky
  • vyrovnaná osobnost vychovatele s objektivním vnímáním dítěte

 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová
 • Cena: 750 Kč
 • Aktuální termín: 21. 5. 2018, 15.00-19.30 hod.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY