Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím podpory vzniku sítě mezi základními školami za účelem podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. Tato podpora bude probíhat prostřednictvím individuálních konzultací, logopedické péče, zapojením školního asistenta, kroužků zaměřených na přírodovědné a polytechnické obory či čtenářského klubu. Základní školy budou provázány vzájemnými hospitacemi a semináři. Spolupráce vyústí ve zpracování návrhu Lokální strategie v oblasti základního vzdělávání ve správním území obce s rozšířenou působností Turnov.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Podpora žáků

  • výběr žáků na každé škole
  • vytvoření plánu na podporu vzdělávání - PPV
  • zapojení psychologa, speciálního pedagoga, lektorů (pedagogů)
  • aktivity PPV - různé možnosti - individuální konzultace, práce se žáky Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování, Klub deskových her, kroužky zaměřené na přírodovědné a polytechnické obory, čtenářský klub, logopedická péče, možnost zapojení školního asistenta
  • e-learningový kurz pro lektory - pochopení tvorby PPV názorně a prakticky
 2. Podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených školním neúspěchem

  • supervize
  • společná setkání - výměna zkušeností
  • hospitace pedagogů na školách
  • semináře pro pedagogy
  • kurzy Feuersteinovy metoda, logopedický asistent
 3. Výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů

  • seminář pro vedoucí pracovníky - výměna zkušeností v oblasti strategického řízení
  • vznik návrhu Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním území ORP Turnov

:: OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE PROJEKTU ::

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz