Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Lektoři

Mezi lektory, se kterými spolupracovali nebo v současné době spolupracujeme, patří například:

PhDr. Zdenka Bártová
PhDr. Jana Brandejsová
ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
PhDr. Martin Cipro
Jarmila Cirklová
Mgr. Andrea Brožová Doubková
Mgr. Hana Drahoňovská
Bc. Aleš Gabrysz
MUDr. Dobroslava Hakenová
Soňa Chládková
Bc. Martina Janatková, DiS.
Mgr. Alena Jandíková
Bc. Milena Jermářová
MUDr. Alena Jiroudková
Mgr. Olga Johanová
PhDr. Jana Kadavá
JUDr. Taťjana Kašlíková
Mgr. Vlasta Klemtová
Mgr. Hana Kocourová
Mgr. Ilona Kolářová
MUDr. Petra Kordová
Mgr. Miluše Litošová
Jitka Mankovecká
Mgr. Jana Neumannová
JUDr. Karel Nežádal
Mgr. Lenka Nováková
JUDr. Věra Novotná
Edita Nožičková
Mgr. Radka Paličková
MUDr. Martina Patková
Mgr. Lucie Ptáčková
Mgr. Zdeňka Sokolová
PaedDr. Jiří Střelec
Mgr. Eva Tížková
Ing. Milena Tomášková