Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

mateřské školky

Kreslíme a modelujeme v MŠ

Kreslení a modelování mohou výraznou měrou rozvíjet předmatematické představy dětí předškolního věku. Rozvíjení prostorové představivosti je pak zásadní pro rozvíjení geometrické představivosti.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Podrobně se seznámíme s materiálem "Tvořivá geometrie 5 – Jak malé děti kreslí a modelují prostor", který bude účastníkům programu nabídnut.

Součástí semináře budou následující témata:

 • zamyšlení nad charakteristickými znaky dětské kresby
 • psychologický a geometrický pohled na kresbu
 • základy perspektivního kreslení (porozumění dětskému způsobu zobrazování)
 • z historie modelování
 • děti modelují a kreslí prostor z představy (práce s modelínou)
 • modelování pomocí Magformers

 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
 • Cena: 750 Kč
 • Aktuální termíny:
  • 23. 3. 2018, 15.00-18.00 hod.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.


Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky v mateřské škole

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Je zaměřen na aktuální problematiku v oblasti čtenářské pregramotnosti, včetně rozvoje grafomotoriky, pozorného naslouchání nebo motivace dětí předškolního věku při práci s literárním textem. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Individualizace vzdělávání v předškolním věku

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Problematika individualizace vzdělávání je v současnosti velmi aktuální, kurz je zaměřen na význam včasné individuální péče u předškoláků. Co Vám kurz nabízí? Přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřské škole

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Účastníkům přináší možnost prohloubení didakticko-matematických znalostí a dovedností s důrazem na jejich aplikaci při každodenní činnosti v MŠ. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme vzdělávací program, který splňuje všechna kritéria výzvy. Je rozdělen na 5 hlavních částí: sebereflexe, kooperace, komunikační dovednosti, řešení problému a prevence syndromu vyhoření. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Proč dítě zlobí

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy předškolního vzdělávání s příčinami problémů v chování školkových dětí.

 • Co znamená slovo "zlobit"?
 • Dítě jako individualita
 • Různé příčiny problémů v chování dítěte:
  • vliv rodinné výchovy
  • citové strádání dítěte a zásady citového uspokojení
  • vliv školního a mimoškolního prostředí
  • vliv životosprávy na chování dítěte
  • příčiny a projevy lehké mozkové dysfunkce, ADHD – orientační test
  • adaptační obtíže a jejich projevy
 • Jak předcházet výchovným problémům:
  • informovanost rodičů a pedagogů
  • ochota respektovat nové vědecké poznatky
  • vyrovnaná osobnost vychovatele s objektivním vnímáním dítěte

 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová
 • Cena: 750 Kč
 • Aktuální termín: 21. 5. 2018, 15.00-19.30 hod.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Tvořivá dílna: Pedig

Zkrácená neakreditovaná varianta kurzu Práce s pedigem zaměřená výhradně na vlastní tvorbu výrobků z pedigu.

Během tvůrčí dílny se naučíte vyrábět z pedigu několik zajímavých předmětů:

 • rybička
 • sluníčko
 • ptáček – andělíček
 • klec pro ptáčka
 • motýlek
 • stromeček
 • košíček


 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • Typ: neakreditovaný prakticky orientovaný workshop
 • Lektor: Jana Chocholoušová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Celostní přístup k řešení lehkých mozkových dysfunkcí aneb co víme a nevíme o ADHD

Cílem tohoto semináře, který je určen především pro učitele mateřských a základních škol a speciální pedagogy, je seznámení s posledními poznatky o příčinách vzniku lehkých mozkových dysfunkcí se zaměřením na syndrom ADHD. Věnovat se budeme následujícím tématům:

 • Vymezení termínu Lehká mozková dysfunkce, ADHD, ADD, ADH
 • Nástin příčin ADHD z hlediska morfologického, neuroanatomického, neurofyziologického a psychosociálního
 • Primární a sekundární prevence vzniku LMD, význam prekoncepční péče
 • Predikce vzniku LMD dle odchylek v pohybovém vývoji v prvním roce života dítětě
 • Možnosti reedukace LMD z hlediska příčin vzniku (Kleplová, Míka, Sindelárová, Biebl, Bubeníčková)


 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Papírové hrátky

 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: program akreditovaný MŠMT
 • Lektor: Svatava Dekányová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Práce s vlnou

Na tomto workshopu se dozvíte jakým způsobem se vlna zpracovává, pere a barví. Naučíte se techniku plstění za mokra i za sucha. Workshop je určený pedagogům z mateřských školek, zkušenosti využijí učitelé při práci s dětmi. Při práci s vlnou si děti procvičí jemnou motoriku a naučí se trpělivosti. V rámci tohoto programu si zkusíte vyrobit několik zajímavých předmětů:

 • Malá kulička
 • Motýlek
 • Čelenka do vlasů a náramek
 • Pohádková postavička


 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: neakreditovaný program
 • Lektor: Jana Šilarová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY