mateřské školky

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

1. modul - Úvod do problematiky, podmínky vzdělávání

Věra Motyčková (6 hodin)

 • Úvod do problematiky
  • Historie
  • Vývoj předškolního vzdělávání
  • Jiné zkušenosti
  • Právní předpisy a vyhlášky
 • Podmínky vzdělávání (personální, organizační, finanční, hygienické, ...)

2. modul - Psychofyzický vývoj dětí, spolupráce s rodiči

Mgr. Hana Drahoňovská (6 hodin)

 • Psychofyzický vývoj dětí mladších 3 let
  • Zákonitosti vývoje dětí raného věku
  • Rozdílnost v potřebách raného a předškolního věku dětí
  • Specifika dvouletých dětí v MŠ
  • Proces socializace v raném dětství
 • Spolupráce s rodiči
  • Charakter a potřeby současné rodiny
  • Výchovné styly v rodině a jejich vliv na proces rozvoje osobnosti dítěte
  • Pravidla pro budování vztahu MŠ s rodiči
  • Zásady efektivní komunikace učitele s rodiči
  • Formy spolupráce a předávání informací
  • Adaptační proces dvouletých dětí v MŠ

3. modul - Metody a formy vzdělávání

Mgr. Hana Drahoňovská (6 hodin)

 • Sladění činnosti ve věkově heterogenní skupině s dvouletými dětmi
 • Základní pravidla pro respektování rozvoje osobnosti dvouletých dětí při plánování výchovy
 • Obsah vzdělávání dvouletých dětí (analogie RVP PV v klíčových experimentech)
 • Pomůcky a materiály vhodné pro děti mladší tří let
 • Aplikace obsahu vzdělávání do metod a forem specifických pro raný věk dítěte

4. modul - Praktická část

Věra Motyčková (6 hodin)

 • Úvod
 • Jak na to
 • Kritéria hodnocení
 • Ukázky (harmonogram, integrovaný blok, řízené činnosti, ...)

 • Rozsah: 24 vyučovacích hodin
 • Typ: akreditovaný vzdělávací program
 • Lektoři: Mgr. Hana Drahoňovská, Věra Motyčková
 • Cena: 3.500 Kč
 • Aktuální termín:
  • 2., 4., 9. a 11. 10. 2018 (vždy 8.00–13.00 hod.)

AKTUÁLNÍ TERMÍNY


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.


Kreslíme a modelujeme v MŠ

Kreslení a modelování mohou výraznou měrou rozvíjet předmatematické představy dětí předškolního věku. Rozvíjení prostorové představivosti je pak zásadní pro rozvíjení geometrické představivosti.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Podrobně se seznámíme s materiálem "Tvořivá geometrie 5 – Jak malé děti kreslí a modelují prostor", který bude účastníkům programu nabídnut.

Součástí semináře budou následující témata:

 • zamyšlení nad charakteristickými znaky dětské kresby
 • psychologický a geometrický pohled na kresbu
 • základy perspektivního kreslení (porozumění dětskému způsobu zobrazování)
 • z historie modelování
 • děti modelují a kreslí prostor z představy (práce s modelínou)
 • modelování pomocí Magformers

AKTUÁLNÍ TERMÍNY


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.


Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky v mateřské škole

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Je zaměřen na aktuální problematiku v oblasti čtenářské pregramotnosti, včetně rozvoje grafomotoriky, pozorného naslouchání nebo motivace dětí předškolního věku při práci s literárním textem. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Individualizace vzdělávání v předškolním věku

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Problematika individualizace vzdělávání je v současnosti velmi aktuální, kurz je zaměřen na význam včasné individuální péče u předškoláků. Co Vám kurz nabízí? Přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřské škole

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Účastníkům přináší možnost prohloubení didakticko-matematických znalostí a dovedností s důrazem na jejich aplikaci při každodenní činnosti v MŠ. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme vzdělávací program, který splňuje všechna kritéria výzvy. Je rozdělen na 5 hlavních částí: sebereflexe, kooperace, komunikační dovednosti, řešení problému a prevence syndromu vyhoření. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Proč dítě zlobí

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy předškolního vzdělávání s příčinami problémů v chování školkových dětí.

 • Co znamená slovo "zlobit"?
 • Dítě jako individualita
 • Různé příčiny problémů v chování dítěte:
  • vliv rodinné výchovy
  • citové strádání dítěte a zásady citového uspokojení
  • vliv školního a mimoškolního prostředí
  • vliv životosprávy na chování dítěte
  • příčiny a projevy lehké mozkové dysfunkce, ADHD – orientační test
  • adaptační obtíže a jejich projevy
 • Jak předcházet výchovným problémům:
  • informovanost rodičů a pedagogů
  • ochota respektovat nové vědecké poznatky
  • vyrovnaná osobnost vychovatele s objektivním vnímáním dítěte

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Tvořivá dílna: Pedig

Zkrácená neakreditovaná varianta kurzu Práce s pedigem zaměřená výhradně na vlastní tvorbu výrobků z pedigu.

Během tvůrčí dílny se naučíte vyrábět z pedigu několik zajímavých předmětů:

 • rybička
 • sluníčko
 • ptáček – andělíček
 • klec pro ptáčka
 • motýlek
 • stromeček
 • košíček


 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • Typ: neakreditovaný prakticky orientovaný workshop
 • Lektor: Jana Chocholoušová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Celostní přístup k řešení lehkých mozkových dysfunkcí aneb co víme a nevíme o ADHD

Cílem tohoto semináře, který je určen především pro učitele mateřských a základních škol a speciální pedagogy, je seznámení s posledními poznatky o příčinách vzniku lehkých mozkových dysfunkcí se zaměřením na syndrom ADHD. Věnovat se budeme následujícím tématům:

 • Vymezení termínu Lehká mozková dysfunkce, ADHD, ADD, ADH
 • Nástin příčin ADHD z hlediska morfologického, neuroanatomického, neurofyziologického a psychosociálního
 • Primární a sekundární prevence vzniku LMD, význam prekoncepční péče
 • Predikce vzniku LMD dle odchylek v pohybovém vývoji v prvním roce života dítětě
 • Možnosti reedukace LMD z hlediska příčin vzniku (Kleplová, Míka, Sindelárová, Biebl, Bubeníčková)


 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová
 • Cena: 750 Kč
 • Aktuální termíny:
  • 14. 11. 2018 (9:00 - 13:30 hod.) PLNĚ OBSAZENO

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz