Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Veřejná zakázka

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku her a pomůcek pro práci s dětmi v MŠ. Lhůta pro podávání nabídek končí 11. 7. 2018, 13.00 hod. Výzva k podání nabídky včetně všech příloh je uvedena v příloze tohoto sdělení.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky.pdf1.55 MB
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky.xls264 KB
Příloha č. 2 - Krycí list.doc73.5 KB
Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy.doc88.5 KB
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.doc62 KB