Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Základy typografie, aneb texty na PC kvalitně a správně

Napsat text ve Wordu či textovém editoru zvládne skoro každý. Proč ale texty napsané amatérem vypadají jinak, než ty v novinách nebo knihách? Za většinou odlišností se skrývá typografie - soubor pravidel pro profesionální úpravu tiskovin a textů obecně.

Lámete si hlavu nad tím, zda čísla v datumu oddělovat mezerami či nikoli, zda za slůvkem "viz" napsat nebo nenapsat tečku, kde použít pomlčku, proč někdy je mezi číslem a označením fyzikální jednotky mezera a jindy ne? Už nemusíte. Odpovědi na všechny tyto otázky najdete v našem kurzu.

V kurzu se naučíte počítačový text rychle a efektivně upravovat, a to v souladu s typografickými, grafickými a pravopisnými pravidly. Součástí kurzu je i finální práce s texty - uložení do různých formátů, pokročilé možnosi tisku na moderních zařízeních apod.

Že nepoužíváte ve své práci Word, ale jiný textový editor? To vůbec nevadí. Stejně, jako se ve slově "babička" bude psát měkké "i", ať už píšete v čemkoli, tak i typografická a grafická pravidla sazby textu nezávisí na použitém editoru.

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU