Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Zimní dílna

První část semináře je zaměřena na výklad různých tradic, pranostik a zvykosloví v období zimy. Účastnice se zde naučí hry, pohádky a říkadla, která souvisejí s tímto ročním obdobím. Témata: učíme se rozloučit, svátek zemřelých - dušičky, příjezd sv. Martina, bejkova svatba, cecilská zábava přadlen, sv. Kateřina, sv. Ondřej.

Ve druhé části semináře si účastníci vyzkouší vyrobit zvykoslovné předměty, o kterých se během výkladu dozvěděly. Například předměty ze sušených plodů - polaz, vrkoč, svět, třesolka, plstěné předměty - vánoční ozdoby, andělé, čerti apod.


  • Rozsah: 8 vyučovacích hodin
  • Typ: neakreditovaný program
  • Lektor: Mgr. Jana Válková Střílková a Mgr. Tereza Nemeth

AKTUÁLNÍ TERMÍNY