Anglický jazyk – začátečníci

Rozsah kurzu

56 vyučovacích hodin

Výuka je organizována jako prezenční a skupinová. Ve výuce jsou používány moderní postupy. Důraz je kladen na komunikativní způsob učení s cílem naučit se aktivně a samostatně mluvit. Hodiny jsou organizovány tak, aby učební metody byly co nejpestřejší se změnou jednotlivých aktivit v rozmezí 10-15 minut. Studenti pracují ve skupinách i samostatně. Lektor kombinuje výběr aktivit s ohledem na individuální potřeby jednotlivých studentů. Ve vyučování se střídají klasické metody (výklad, cvičení, samostatná práce, opakovací testy pro zpětnou vazbu) s aktivními metodami jako jsou např. hraní rolí, mini dialogy, interview, dále pak audio nahrávky s rozborem apod. Od studenta – pedagoga se očekává aktivní přístup, píle a domácí příprava, aby pokroky v jeho znalostech byly dostatečné.

Náplň jednotlivých vyučovacích hodin je tvořena dle učebnice New English File, Christina Latham – Koenig, Cliver Oxenden, Jerry Lambert, vydavatelství Oxford.

Výstupní úroveň: A1

  Kontaktní osoba

  Ing. Lenka Voňavková

  organizační manažerka

  Tel: 737 288 811
  Email: vonavkova@vctu.cz

  Detaily

  Rozsah:

  56 vyučovacích hodin

  Místo:

  Vzdělávací centrum Turnov
  Jana Palacha 804, Turnov

  nebo dle domluvy