Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Emoční inteligence v pečovatelství

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: program akreditovaný MPSV
 • Cílová skupina: PC/SP
 • Lektor: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Úvod – Schopnosti člověka
  2. Determinace inteligence
  3. Emoční inteligence
  4. Psychohygienické zásady

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU