Děti, žáci, studenti

Mohlo by se zdát, že se Vzdělávací centrum Turnov specializuje pouze na celoživotní vzdělávání dospělých. Opak je ale pravdou. Řada našich vzdělávacích aktivit je adresována právě žákům mateřských, základních a středních škol, kterým se snažíme nabídnout speciální kurzy a workshopy nad rámec běžné školní výuky.

Pro žáky ZŠ a SŠ nabízíme přípravné kurzy pro přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia. Pravidelně pořádáme letní příměstské tábory

Celou škálu vzdělávacích programů pro nadané děti a dospívající nabízí T-CENTRUM.

Informace, dotazy

Ing. Lenka Voňavková

organizační manažerka T-CENTRA a kurzů pro děti

Tel: 737 288 811
Email: vonavkova@vctu.cz