Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Etika v sociální práci

 • Rozsah: 8 hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 • Cena za účastníka: 960 Kč
 • Cena za seminář "na klíč": 9.600 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
 • Obsah:
  1. Definice oboru, etické kodexy
  2. Vztah profesionála a klienta
  3. Etická problematika angažovanosti a syndromu vyhoření

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU