Firemní vzdělávání

Nabízíme Vám

  • vzdělávání založené na rozvoji klíčových kompetencí vycházejících z pracovních pozic
  • sestavení vzdělávacích programů na míru na základě individuálního nebo skupinového auditu vzdělávacích potřeb
  • vedení tréninků dílčích kompetencí
  • teambuildingové aktivity spojené s tréninkem osobních kompetencí
  • vstupní jazykový audit a testování výstupní jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  • komplexní služby v oblasti e-learningových kurzů - analýza, příprava, odborné vedení, zajištění technologie
  • možnost realizace všech kurzů jak v našich moderních školicích prostorách, tak přímo ve vaší firmě (včetně kurzů IT, pro něž máme připravenou plnohodnotnou mobilní počítačovou učebnu)

Informace, objednávky

Mgr. Alena Jandíková
manažerka firemního vzdělávání

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov

tel.: 604 988 480
e-mail: jandikova@vctu.cz

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz