O vzdělávacím centru...

Vzdělávací centrum Turnov jako obecně prospěšná společnost bylo založeno Městem Turnov a turnovskými středními školami. Je akreditovaným školicím střediskem Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání. Nabízí jazykové a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT a jazyků, kvalifikační kurzy a programy pro seniory. Je nositelem a realizátorem projektů pro školství a sociální oblast. Součástí VCT je od roku 2013 T-Centrum, které bylo založeno ve spolupráci se základními školami a poskytuje vzdělávací programy pro nadané žáky se zaměřením na robotiku, přírodní a humanitní obory.

VCT, o.p.s. bylo zapsáno do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové 9. února 2004. V témže měsíci zahájila společnost svou činnost nabídkou kurzů pro jarní semestr 2004.

Správa společnosti
ředitelka společnosti: PaedDr. Jaroslava Dudková
projektová manažerka: Mgr. Alena Jandíková
manažerka T-centra a projektová manažerka: Bc. Marcela Jandová
organizační manažerka: Bc. Monika Švancarová
účetní, administrativa: Ing. Miluše Tomanová

Správní rada společnosti
předseda: Mgr. Petra Houšková, v. z.
členové: Eva Kordová, Mgr. Miroslav Vávra, Mgr. Lenka Nováková, Dr. Jindřich Houžvička, MBA, Mgr. Petra Houšková

Dozorčí rada společnosti
předseda: Mgr. Jana Svobodová
členové: Mgr. Martina Marková, Ing. Jana Rulcová

Poradní sbor
členové: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Eva Antošová, Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Michal Loukota, Ing. Martina Drahoňovská, Mgr. Ivo Filip

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz