Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Semináře pro pedagogické pracovníky MŠ

Aktuální termíny

18. 10. 2018
Kreslíme a modelujeme v MŠ
(neakreditovaný seminář)
Lektorka: RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Místo: Vzdělávací centrum Turnov
Cena: 750 Kč

podzim 2018
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ NOVINKA
(akreditovaný seminář)
Lektorky: Mgr. Hana Drahoňovská, Věra Motyčková
Místo: Vzdělávací centrum Turnov
Cena: 3.500 Kč

  • nabízíme jak kurzy a semináře akreditované MŠMT, tak neakreditované
  • možnost uspořádání v Turnově, Liberci, příp. dle zájmu a domluvy "na klíč" přímo ve Vašem zařízení
  • součástí všech seminářů jsou diskuse, maximální důraz je vždy kladen na praktické zaměření semináře a využitelnost poznatků v praxi
  • kliknutím na název semináře/kurzu zobrazíte podrobnější anotaci

Nabízené akreditované semináře

Název semináře Rozsah Lektor
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ NOVINKA 24 hod. Mgr. Hana Drahoňovská
Věra Motyčková
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 16 hod. Mgr. Hana Drahoňovská
Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřské škole 16 hod. PhDr. Jana Cachová, Ph.D.
Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky v mateřské škole 16 hod. PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
Individualizace vzdělávání v předškolním věku 40 hod. Mgr. Stanislava Emmerlingová

Nabízené neakreditované semináře

Název semináře Rozsah Lektor
Kreslíme a modelujeme v MŠ 4 hod. RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Celostní přístup k řešení lehkých mozkových dysfunkcí aneb co víme a nevíme o ADHD 6 hod. Mgr. Stanislava Emmerlingová
Tvořivá dílna: Pedig 4 hod. Jana Chocholoušová
Proč dítě zlobí 6 hod. Mgr. Stanislava Emmerlingová
Mimořádně nadané dítě 6 hod. PhDr. Jitka Fořtíková
Prevence poruch řeči 6 hod. Mgr. Jana Prokešová
Grafomotorika pro předškolní děti 5 hod. Mgr. Stanislava Emmerlingová
Jarní dílna 8 hod. Mgr. Jana Válková Střílková, Mgr. Tereza Nemeth
Letní dílna 8 hod. Mgr. Jana Válková Střílková, Mgr. Tereza Nemeth
Podzimní dílna 8 hod. Mgr. Jana Válková Střílková, Mgr. Tereza Nemeth
Zimní dílna 8 hod. Mgr. Jana Válková Střílková, Mgr. Tereza Nemeth
Práce s drátky a korálky 6 hod. Svatava Dekányová
Práce s pedigem 6 hod. Jana Chocholoušová
Textilní hrátky 6 hod. Svatava Dekányová
Využití přírodnin pro tvůrčí činnost 6 hod. Jana Chocholoušová
Využití odpadního materiálu pro tvůrčí činnost 6 hod. Jana Chocholoušová
Práce s vlnou - plstění 6 hod. Jana Šilarová
Papírové hrátky 6 hod. Svatava Dekányová

Informace, přihlášky

Mgr. Tereza Prevužňáková
manažerka vzdělávání pro mateřské školky

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov

telefon: 604 168 943
e-mail: prevuznakova@vctu.cz