Skip to main content
JIŽ 13 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Akreditace pro sociální oblast

Vzdělávací programy akreditované MPSV (kvalifikační kurzy):

  • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací programy akreditované MPSV (jednotlivé semináře):

  • Poskytování kvalitní paliativní péče v sociálních službách (8 vyučovacích hodin)
  • Etika v sociální práci (8 vyučovacích hodin)
  • Psychiatrické minimum (16 vyučovacích hodin)
  • Psychohygiena v sociální práci (6 vyučovacích hodin)
  • Využití mediačních technik v sociální práci (12 vyučovacích hodin)
  • Úvod do problematiky domácího násilí z pohledu sociální práce (6 vyučovacích hodin)
  • Úvod do problematiky syndromu CAN (7 vyučovacích hodin)
  • Vedení lidí formou koučování (16 vyučovacích hodin)
  • Úvod do problematiky seniora jako oběti (7 vyučovacích hodin)

Od roku 2007 jsme akreditovanou institucí a jsme tedy oprávněni k realizaci akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.

Máte-li zájem o některá další témata, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme Vám možnost komplexní spolupráce při přípravě, akreditaci a realizaci vybraných vzdělávacích programů "na míru", přesně dle požadavků a potřeb Vaší organizace.