Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Systemický přístup v sociální práci

  • Rozsah: 5 hodin
  • Typ: neakreditovaný seminář
  • Lektor: Mgr. Andrea Brožová Doubková
  • Cena za účastníka: 590 Kč
  • Cena za seminář "na klíč": 5.900 Kč (doporučená kapacita 10-16 účastníků)
  • Obsah:

    Cílem semináře je poskytnout základní orientaci v terminologii související se systemickým přístupem v kontextu pomáhajících profesí. Smyslem je poukázat na podstatu a možnosti konkrétního praktického využití při práci s klientem.

PŘIHLÁSIT SE DO KURZU