Odborný seminář se bude konat v budově VCT ve středu 22. března 2023 od 10 do 14 hodin pod vedením ThDr. Kateřiny Brzákové Beksové, Th.D.