Chcete si zlepšit individuálně nebo ve dvojici komunikaci v angličtině? 

Nabízíme libovolný počet hodin pro osvěžení vašich kompetencí i speciální tematické zaměření: 
- ANGLICKÁ KONVERZACE - středa ráno od 8:00 do 9:00 hodin 

Chtějí se zlepšit v anglické komunikaci vaše děti? Pak tu jsou pro ně následující kurzy: 
- CREATE YOUR WORLD – středa od 14:45 do 15:45 hodin, pro žáky třetích až pátých tříd 
- CREATE YOUR WORLD – středa od 16:00 do 17:00 hodin, pro žáky šestých až osmých tříd 

Více najdete na našich webových stránkách nebo se obraťte na: zdarkova@vctu.cz