Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Excel snadno a rychle – Vzdělávací centrum Turnov

Excel snadno a rychle

Rozsah kurzu

8 vyučovacích hodin

Termín konání

Výuka probíhá prezenční formou ve 2 blocích o délce 4 a 4 vyučovací hodiny. Oba bloky mohou být realizovány dle dohody. Důraz je kladen na individualizovaný způsob výuky zohledňující možné rozdíly ve vstupních znalostech a dovednostech jednotlivých účastníků. Výuka zahrnuje nezbytné teoretické základy dané problematiky, hlavní důraz je však kladen na osvojení si praktických postupů a získání dovedností směřujících k samostatné a efektivní tvorbě vlastních tabulkových dokumentů.

Výuka probíhá formou řízených cvičení a samostatného řešení praktických úkolů na počítačích.

Součástí semináře budou následující témata:

 • Základní tvorba a formátování tabulek
  • Vkládání dat, typy dat
  • Formát buňky
  • Podmíněné formátování
 • Tvorba základních vzorců
  • Základní vzorce
  • Základní aritmetické a statistické funkce
 • Grafická reprezentace dat
  • Tvorba a úpravy grafů
  • Export grafů do jiných programů
 • Finální zpracování digitálních učebních materiálů
  • Tisk
  • Export do formátu PDF

  Kontaktní osoba

  Hana Žďárková

  organizační manažerka

  Tel: 604 988 480
  Email: zdarkova@vctu.cz

  Detaily

  Rozsah:

  8 vyučovacích hodin

  Cena:

  2 500Kč/ osoba

  Místo:

  Vzdělávací centrum Turnov
  Jana Palacha 804, Turnov

  nebo dle domluvy