Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Univerzita třetího věku – Vzdělávací centrum Turnov

O kurzech

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení nabízíme pro uchazeče do 1. ročníku středních škol a pro uchazeče do víceletých gymnázií. V naší nabídce naleznete opakovací kurz, tzv. dlouhodobý, který probíhá během podzimu. Další volbou přípravy na přijímací řízení je krátkodobý přípravný kurz. Tento kurz zahajuje v lednu/únoru a probíhá až do přijímacích zkoušek. 

Oba kurzy jsou zaměřené především na nácvik rychlé orientace ve zkušebních testech, volbu efektivní strategie jejich řešení, metody řešení typických forem testových úloh, organizaci času a zvládání stresu. Dlouhodobý kurz je navíc rozšířen o shrnutí učiva ZŠ a důkladnější zopakování obtížnějších a podle našich zkušeností nejproblematičtějších partií daného předmětu.

Informace, dotazy

Ing. Lenka Voňavková

organizační manažerka T-CENTRA a kurzů pro děti

Tel: 737 288 811
Email: vonavkova@vctu.cz