Vzdělávací centrum Turnov pořádá od 2. dubna do 28. května 2024

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Celkový rozsah: 150 hodin
Cena za účastníka: 9 200 Kč

Rekvalifikační kurz obsahuje jak teoretickou, tak praktickou přípravu.

V rámci teoretické přípravy se klienti seznámí se standardy kvality sociálních služeb, metodami sociální práce, základy péče o nemocné, hygienou, psychologií, somatologií, etikou, krizovou intervencí a dalšími oblastmi, které jsou potřebné pro vykonávání profese sociálního pracovníka.

Praktická příprava obsahuje řízenou praxi na vybraném pracovišti a exkurzi do sociálních zařízení.

Více informací a přihlášky najdete na našem webu ZDE nebo na: svancarova@vctu.cz, tel. 734 327 405