Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Google dokumenty – základní seznámení a práce s formuláři – Vzdělávací centrum Turnov

Google dokumenty – základní seznámení a práce s formuláři

Rozsah kurzu
4 vyučovací hodiny

Výuka probíhá prezenční formou v jednom bloku o délce 4 vyučovací hodiny. Blok bude realizován v rámci jednoho dne. Důraz je kladen na individualizovaný způsob výuky zohledňující možné rozdíly ve vstupních znalostech a dovednostech jednotlivých účastníků. Výuka zahrnuje nezbytné teoretické základy dané problematiky, hlavní důraz je však kladen na osvojení si praktických postupů a získání dovedností směřujících k samostatné a efektivní tvorbě dokumentů v prostředí Google. Výuka probíhá formou řízených cvičení a samostatného řešení praktických úkolů na počítačích.

Obsah kurzu:

 • Základní seznámení s prostředím Google dokumentů
  • Tvorba jednoduchého textového dokumentu s formátováním textu, odstavců a stran.
  • Vkládání a úprava obrázků a grafiky. Sdílení, export a tisk dokumentu.
 • Tabulky Google
  • Tvorba jednoduché tabulky a grafu, pohyb v dokumentu, formátování buněk.
  • Základní početní operace a funkce (součet, průměr, zaokrouhlení).
 • Prezentace Google
  • Vytvoření jednoduché prezentace.
  • Vkládání a editace objektů.
 • Formuláře Google
  • Tvorba jednoduchého formuláře.
  • Ukázky typů otázek, změna formuláře na kvíz, vyhodnocení v Tabulkách Google, automatické počítání bodů.

Kontaktní osoba

Hana Žďárková, DiS.

organizační manažerka

Tel: 604 988 480
Email: zdarkova@vctu.cz

Detaily

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Cena:

Individuální, dle konkrétní poptávky

Místo:

Vzdělávací centrum Turnov
Jana Palacha 804, Turnov

nebo dle domluvy